Prateći program

Prateći materijal,
mase za fugovanje, alati i oprema…

Filc

Filc

Prateći program

Šmirgle & Abrazivi

Lepak i fug mase

Lepak & Prajmeri

Mase za fugovanje

Bona MIX & FILL fug masa

Bona MIX & FILL PLUS fug masa