Prateći program

Prateći materijal,
mase za fugovanje, alati i oprema…

Filc

Filc

Prateći program

Šmirgle & Abrazivi

Mase za fugovanje

Bona MIX & FILL fug masa

Masa za fugovanje

Bona MIX & FILL PLUS fug masa